Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant SouFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 58 Deviations 1,081 Comments 3,341 Pageviews
×

Newest Deviations
Favourites
Groups

Activity


Nhìn lại mấy art trước toàn kiểu bị lung linh, hường hòe : ))) bây giờ art đơn giản, chả có gì đặc sắc ( căn bản là lười chèn tt với brush) : ))) Xếp text còn chả ra cái mòe gì : ) topaz, psd không dùng được : )
#Muốnlắmbutkhôngthểfinenổi : )
11.2.2017
Credit:
OS: snnns.tumblr.com/
Link HQ: imgur.com/a/l7Cdb
---------
Thôi rồi cái psd clr yêu quý của tôi không xài được rồi : ) đcm hết topaz rồi đến psd : ) 
Loading...
2.1.2017
Credit: 
Render: Annchoa 
PSD CLR: JennyBabyKawaii BT2k3 
-------------------
Lâu lắm rồi chưa động vào pts : ) Em still fine vl : )
Áp dụng cách của idol thay cho topaz ;;3;; Dùng sướng phết ;;3;; 
Loading...
VL Kween Châu với Kween tomorrow đánh nhau sml = )))))
Senpai bỏ DA rồi ._. buồn vc ._.

deviantID

Comments


Add a Comment:
 
:iconounkhambrake:
OunkhamBrake Featured By Owner Feb 17, 2017  Student Interface Designer
Thank you for the watch <3.
Reply
:iconelline-rosanne:
Elline-Rosanne Featured By Owner Jan 24, 2017  Student Interface Designer
- Cảm ơn bạn đã watch mình nha <3
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 30, 2017
Không có gì nha cậu ;;3;;
Reply
:iconvlheoo:
VLHeoo Featured By Owner Jan 20, 2017  New Deviant
- thanks for watching me <3
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 21, 2017
you're welcome
Reply
:iconpajunen:
Pajunen Featured By Owner Jan 12, 2017  Hobbyist Photographer
Thanks for the watch!
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 12, 2017
You're welcome
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Jan 12, 2017
cái này họ gọi là spam noti đấy babe
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 12, 2017
= ))) ahihi. Ai bảo art nii đẹp ._.
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Jan 12, 2017
= ))) haha nghe an ủi ghê hy
Reply
Add a Comment: