Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant SouFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 56 Deviations 1,063 Comments 2,957 Pageviews
×

Newest Deviations
Favourites
Groups

Activity


Đ m lết mãi mới được 100 watchers = )))))
12.1.2017
Credit: 
Or: zxs1103.deviantart.com/gallery…
Link HQ: imgur.com/a/gjZaf
-----------
Đm éo có topaz, éo có brush đẹp, pattern, shape cũng đi luôn, éo có cái mọe gì cả. FINE! Từ nay em sống sót tđn được?  Tôi buồn quá : (((
Loading...
Mất hết brushes với shapes :) ok tôi biết làm gì đây? :) 
1.9.2017
Credit:
Render: Mogiyo 
PSD CLR: Bonsullivan JunSoulsilver Hannieedouble LeeTM , ect
Link HQ: imgur.com/a/fSadM
---------------------------
Give for Yu-Designer 
Đậu móa... Xin lỗi cậu nha. Tại mình bí ý tưởng quá nên chỉ làm được như thế này thôi ._. Xin lỗi luôn vì size max bé nên cậu vào link imgur tớ để ở trên thì nhìn rõ hơn đấy ;;-;; 
Anw, tớ mong cậu thích nó ;;-;; PSD thì tớ lỡ tay tắt pts nên không kịp lưu. Xin lỗi cậu nhiều lắm ...
Loading...

deviantID

Comments


Add a Comment:
 
:iconpajunen:
Pajunen Featured By Owner 5 days ago  Hobbyist Photographer
Thanks for the watch!
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner 5 days ago
You're welcome
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner 5 days ago
cái này họ gọi là spam noti đấy babe
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner 5 days ago
= ))) ahihi. Ai bảo art nii đẹp ._.
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner 5 days ago
= ))) haha nghe an ủi ghê hy
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner 5 days ago
cái gì mà an ủi ._. Lại nói vớ va vớ vẩn rồi ._.
Reply
(1 Reply)
:iconkaekimura:
KaeKimura Featured By Owner Jan 9, 2017  Student Artist
Cảm ơn vì đã watch <333
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 9, 2017
Không có gì a~~ ;;3;;
Reply
:iconkaekimura:
KaeKimura Featured By Owner Jan 9, 2017  Student Artist
Hihi :>
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 9, 2017
<3
Reply
Add a Comment: