Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant SouFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 59 Deviations 1,086 Comments 3,995 Pageviews
×

Newest Deviations

27.3.2017 by ChoSi2407 27.3.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 2 0 11.2.2017 by ChoSi2407 11.2.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 8 0 2.1.2017 by ChoSi2407 2.1.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 5 0 12.1.2017 by ChoSi2407 12.1.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 3 0 1.9.2017 by ChoSi2407 1.9.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 3 1 7.1.2017 by ChoSi2407 7.1.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 8 2 4.1.2017 by ChoSi2407 4.1.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 6 0 Can_me_loi by ChoSi2407 Can_me_loi :iconchosi2407:ChoSi2407 9 0 3.1.2017 by ChoSi2407 3.1.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 4 4 19.12.2016 by ChoSi2407 19.12.2016 :iconchosi2407:ChoSi2407 2 0 15.11.2016.OkiKagu by ChoSi2407 15.11.2016.OkiKagu :iconchosi2407:ChoSi2407 6 0 15.12.2016... by ChoSi2407 15.12.2016... :iconchosi2407:ChoSi2407 5 0 15.12.2016 by ChoSi2407 15.12.2016 :iconchosi2407:ChoSi2407 7 0 14.12.2016 by ChoSi2407 14.12.2016 :iconchosi2407:ChoSi2407 11 0 13.12.206.Sing.me.to.sleep by ChoSi2407 13.12.206.Sing.me.to.sleep :iconchosi2407:ChoSi2407 9 0 13.12.2016 by ChoSi2407 13.12.2016 :iconchosi2407:ChoSi2407 6 0Favourites

Collab#1 by dep-to-ong Collab#1 :icondep-to-ong:dep-to-ong 129 22 Hanh Lang by kalloween Hanh Lang :iconkalloween:kalloween 11 2 monsxx by HarveyVanBrown monsxx :iconharveyvanbrown:HarveyVanBrown 11 12 Shiki Ryougi - Kara no Kyoukai by YataMirror Shiki Ryougi - Kara no Kyoukai :iconyatamirror:YataMirror 143 20 flower and sick by HarveyVanBrown flower and sick :iconharveyvanbrown:HarveyVanBrown 15 4 Drop dead by Barbarities Drop dead :iconbarbarities:Barbarities 18 8
Journal
To Everyone!! PLEASE READ!!~
Hello everyone, I have been away for a while so I'm sorry for not being able to reply and send out passwords. As I have been so busy, I will be releasing all the passwords for my packs. Please find it in the list below. 

Don't forget to leave a comment or something so I know that you got it.
Thank you for understanding!!~
Star + Dangles Bullet (Pink) - F2U! Star + Dangles Bullet (Black) - F2U! Star + Dangles Bullet (Pink) - F2U! Star + Dangles Bullet (Black) - F2U! Star + Dangles Bullet (Pink) - F2U! Star + Dangles Bullet (Black) - F2U! Star + Dangles Bullet (Pink) - F2U! Star + Dangles Bullet (Black) - F2U! Star + Dangles Bullet (Pink) - F2U! Star + Dangles Bullet (Black) - F2U!   
:iconn00b-toshi:n00b-toshi
:iconn00b-toshi:n00b-toshi 16 19
170318 Highlight by az84417 170318 Highlight :iconaz84417:az84417 14 9 Ene by Juan-Start Ene :iconjuan-start:Juan-Start 29 9 //2017.05.03// KIM TAEYEON by Yukiyuki23 //2017.05.03// KIM TAEYEON :iconyukiyuki23:Yukiyuki23 7 0 [30032017]TroiHungNang by Yukiyuki23 [30032017]TroiHungNang :iconyukiyuki23:Yukiyuki23 8 7 Share- 04 - Texture pack by nganstephanie Share- 04 - Texture pack :iconnganstephanie:nganstephanie 79 112 #129 Atsushi [Bungou Stray Dogs] by Natsuki-Aoi #129 Atsushi [Bungou Stray Dogs] :iconnatsuki-aoi:Natsuki-Aoi 14 0 Beloved by Barbarities Beloved :iconbarbarities:Barbarities 37 20 Pixel BG 02 - Starry night sky by raionxdesu Pixel BG 02 - Starry night sky :iconraionxdesu:raionxdesu 651 13 Dnh ring cho scrap by Shizuka34 Dnh ring cho scrap :iconshizuka34:Shizuka34 1 0Groups

Activity


27.3.2017
Credit:
Stock: Sean-Ye
PSD CLR: Bonsullivan Kenn-C 
---------------------
Lên rồi lại off một thời gian : )) Căn bản tự nhiên thấy có hứng động vào pts nên làm thử một cái art sau bao ngày bỏ bê : ))
Loading...
Nhìn lại mấy art trước toàn kiểu bị lung linh, hường hòe : ))) bây giờ art đơn giản, chả có gì đặc sắc ( căn bản là lười chèn tt với brush) : ))) Xếp text còn chả ra cái mòe gì : ) topaz, psd không dùng được : )
#Muốnlắmbutkhôngthểfinenổi : )
11.2.2017
Credit:
OS: snnns.tumblr.com/
Link HQ: imgur.com/a/l7Cdb
---------
Thôi rồi cái psd clr yêu quý của tôi không xài được rồi : ) đcm hết topaz rồi đến psd : ) 
Loading...
2.1.2017
Credit: 
Render: Annchoa 
PSD CLR: JennyBabyKawaii BT2k3 
-------------------
Lâu lắm rồi chưa động vào pts : ) Em still fine vl : )
Áp dụng cách của idol thay cho topaz ;;3;; Dùng sướng phết ;;3;; 
Loading...
VL Kween Châu với Kween tomorrow đánh nhau sml = )))))

deviantID

Comments


Add a Comment:
 
:iconounkhambrake:
OunkhamBrake Featured By Owner Feb 17, 2017  Student Interface Designer
Thank you for the watch <3.
Reply
:iconelline-rosanne:
Elline-Rosanne Featured By Owner Jan 24, 2017  Student Interface Designer
- Cảm ơn bạn đã watch mình nha <3
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 30, 2017
Không có gì nha cậu ;;3;;
Reply
:iconvlheoo:
VLHeoo Featured By Owner Jan 20, 2017
- thanks for watching me <3
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 21, 2017
you're welcome
Reply
:iconpajunen:
Pajunen Featured By Owner Jan 12, 2017
Thanks for the watch!
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 12, 2017
You're welcome
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Jan 12, 2017
cái này họ gọi là spam noti đấy babe
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 12, 2017
= ))) ahihi. Ai bảo art nii đẹp ._.
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Jan 12, 2017
= ))) haha nghe an ủi ghê hy
Reply
Add a Comment: