Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant SouFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 59 Deviations 1,085 Comments 3,586 Pageviews
×

Newest Deviations

27.3.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 3 0 11.2.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 8 0 2.1.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 5 0 12.1.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 3 0 1.9.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 3 1 7.1.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 8 2 4.1.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 6 0 Can_me_loi :iconchosi2407:ChoSi2407 9 0 3.1.2017 :iconchosi2407:ChoSi2407 4 4 19.12.2016 :iconchosi2407:ChoSi2407 4 0 15.11.2016.OkiKagu :iconchosi2407:ChoSi2407 6 0 15.12.2016... :iconchosi2407:ChoSi2407 6 0 15.12.2016 :iconchosi2407:ChoSi2407 8 0 14.12.2016 :iconchosi2407:ChoSi2407 13 0 13.12.206.Sing.me.to.sleep :iconchosi2407:ChoSi2407 9 0 13.12.2016 :iconchosi2407:ChoSi2407 6 0Favourites

Beloved :iconbarbarities:Barbarities 12 0 Dream :iconredixx:Redixx 12 0 Pixel BG 02 - Starry night sky :iconraionxdesu:raionxdesu 508 9 Dnh ring cho scrap :iconshizuka34:Shizuka34 1 0 Tut :iconshizuka34:Shizuka34 7 7 Pusheen :iconshizuka34:Shizuka34 6 1 Quotes :iconshizuka34:Shizuka34 9 7 Arrtaa :iconshizuka34:Shizuka34 1 0 Bff :iconshizuka34:Shizuka34 1 0 The doors to my heart2 :iconsinsvalentine:SinsValentine 48 2 Wish :iconsinsvalentine:SinsValentine 38 4 [Render #002] goddess :icono0oanggraphicso0o:o0oAnGGraphicso0o 49 5 [RENDER #004] VOCALOID - Luo Tianyi :icono0oanggraphicso0o:o0oAnGGraphicso0o 48 0 [RENDER #008] Isis #02 :icono0oanggraphicso0o:o0oAnGGraphicso0o 43 1 Angels Wish :iconmeili17:Meili17 2 2 [Kit Facebook] My design :iconxxajisai-graphicxx:XxAjisai-GraphicxX 61 18Groups

Activity


27.3.2017
Credit:
Stock: Sean-Ye
PSD CLR: Bonsullivan Kenn-C 
---------------------
Lên rồi lại off một thời gian : )) Căn bản tự nhiên thấy có hứng động vào pts nên làm thử một cái art sau bao ngày bỏ bê : ))
Loading...
Nhìn lại mấy art trước toàn kiểu bị lung linh, hường hòe : ))) bây giờ art đơn giản, chả có gì đặc sắc ( căn bản là lười chèn tt với brush) : ))) Xếp text còn chả ra cái mòe gì : ) topaz, psd không dùng được : )
#Muốnlắmbutkhôngthểfinenổi : )
11.2.2017
Credit:
OS: snnns.tumblr.com/
Link HQ: imgur.com/a/l7Cdb
---------
Thôi rồi cái psd clr yêu quý của tôi không xài được rồi : ) đcm hết topaz rồi đến psd : ) 
Loading...
2.1.2017
Credit: 
Render: Annchoa 
PSD CLR: JennyBabyKawaii BT2k3 
-------------------
Lâu lắm rồi chưa động vào pts : ) Em still fine vl : )
Áp dụng cách của idol thay cho topaz ;;3;; Dùng sướng phết ;;3;; 
Loading...
VL Kween Châu với Kween tomorrow đánh nhau sml = )))))

deviantID

Comments


Add a Comment:
 
:iconounkhambrake:
OunkhamBrake Featured By Owner Feb 17, 2017  Student Interface Designer
Thank you for the watch <3.
Reply
:iconelline-rosanne:
Elline-Rosanne Featured By Owner Jan 24, 2017  Student Interface Designer
- Cảm ơn bạn đã watch mình nha <3
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 30, 2017
Không có gì nha cậu ;;3;;
Reply
:iconvlheoo:
VLHeoo Featured By Owner Jan 20, 2017
- thanks for watching me <3
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 21, 2017
you're welcome
Reply
:iconpajunen:
Pajunen Featured By Owner Jan 12, 2017  Hobbyist Photographer
Thanks for the watch!
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 12, 2017
You're welcome
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Jan 12, 2017
cái này họ gọi là spam noti đấy babe
Reply
:iconchosi2407:
ChoSi2407 Featured By Owner Jan 12, 2017
= ))) ahihi. Ai bảo art nii đẹp ._.
Reply
:iconbarbarities:
Barbarities Featured By Owner Jan 12, 2017
= ))) haha nghe an ủi ghê hy
Reply
Add a Comment: